LÄPI TALVEN 

15.3.- 15.6.2011

The Waiting Room, Clinica Medicodental Sinervo, Fuengirola.

Joonas Vähäsöyrinki


Kuvataiteilija Joonas Vähäsöyringin (s. 1973) yksityisnäyttely ”LÄPI TALVEN” kuvaa pohjoisen pitkää talvea. Pimeä ja kylmä kaamos sekä valon kaipuu saa useat suomalaiset muuttamaan talveksi etelän lämpöön. Kaikessa ankaruudessaan pohjoisen talven kylmyys ja vähäinen valo on kaunista aikaa. Talven pimeä aika ja keväisen valon voima inspiroi taiteilijaa tarttumaan aiheisiin. Kontrasti on valtava, valon lisääntymisen huomaa luonnossa ja ihmisissä. Näyttelyssä on maalauksia läpi talven; talven tulosta kevään koittoon.


Joonas Vähäsöyrinki (TaM) on kotoisin pohjois-suomesta, Oulunsalosta. Hän toimii kuvataiteilijana ja taideopettajana Oulussa. Vähäsöyrinki on opiskellut taidetta Rovaniemellä Lapin Yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Hän valmistui Taiteen maisteriksi 1998. Kuvataideopintoja hän on täydentänyt osallistumalla Pietarin I.E.Repin instituutin (Pietarin kuvataideakatemia) järjestämälle muotokuvanmaalaus kurssille Kotkassa 2009.


Joonas Vähäsöyrinki valittiin mukaan TAITEILIJAT-2010 näyttelyyn Tampereelle joka on kahden vuoden välein järjestettävä yksi merkittävimmistä nykytaiteen katselmuksista Suomessa. Vähäsöyrinki on Taidemaalariliiton kokelasjäsen, Oulun taiteilijaseuran jäsen ja mukana TAJUA -taiteilijatyöryhmässä. Ryhmän tavoitteena on osallistua aktiivisesti ja pitkäjänteisesti suomalaiseen ja kansainväliseen taide-elämään sekä tuoda taidetta myös uusiin yhteyksiin. Lisätietoa työryhmästä: www.tajua.comTAITEELLINEN TYÖSKENTELY:

Joonas Vähäsöyrinki maalaa, piirtää, kaivertaa ja muotoilee. Hän käyttää teoksissaan useita kuvan tekemisen menetelmiä. Tekeminen perustuu vahvaan piirustukseen jota hän jatkaa maalatessaan. Hän käsittelee aiheitaan myös kolmiulotteisesti. Näyttelyn teoksissa on useita reliefimäisiä kaiverruksia ja maalauksia puulevylle.


Taiteilijan teosten aiheet lötyvät luonnosta, rakennetusta ympäristöstä ja sekä ihmisistä. Maalauksillaan hän välittää omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan ihmisten parissa ja luonnon keskellä.


Valo on Vähäsöyringin mielestä olennainen kuvattava elementti. Valo, varjo, rytmi, värit ja tunnelma inspiroivat kuvaamaan. Hän on kiinnostunut valosta ja sen luomasta tunnelmasta. Valo luo muotoja, pintaa, varjoja ja värejä.


Ihmiskuvauksessa taiteilijaa kiinnostaa sen haasteellisuus ja toisaalta mahdollisuus kuvata  esittävän näköiskuvan lisäksi tunteita ja ajatuksia. Henkilökuvissa voi olla mukana tulkintaa ja symboliikkaa. Hän maalaa paljon muotokuvia.


Vähäsöyringin teoksissa on kuvauksia myös arjesta ja elämästä lapsiperheessä. Lapsiaiheillaan taiteilija kuvaa hetkiä joissa esimerkiksi pienestä arkisesta tilanteesta löytyy kuvattava aihe.THE WAITING ROOM -näyttely


Taiteilijaryhmä Tajua eli Joonas Vähäsöyrinki, Tero Annanolli, Ulla Remes ja The Waiting Room -konseptin kehittäjä, toimitusjohtaja Pekka Sinervo ovat solmineet useamman vuoden yhteistyösopimuksen, jossa liike-elämä ja taide löytävät kosketuspintaa yhteisenä tavoitteenaan ihmisen hyvinvointi. Tarkoituksena on helpottaa hammaslääkäripelkoisten oloa kiinnittämällä heidän huomionsa taiteeseen.


Pekka ja Anna Sinervo ovat vuosia ideoineet kansainväliselle yritykselleen The Waiting Room -konseptia, jossa hammaslääkäriasema on paljon enemmän kuin pelkkä hammaslääkäri: odotustiloista kasvaa avoin kohtaamispaikka, kulturelli tila, jossa kuva, sana ja musiikki voivat kohdata ja jonne voi tulla ilman että on menossa hampaita hoidattamaan. Odotushuonetiloissa esittäytyvät Tajua-taiteilijaryhmän tekijät kukin noin kolmen kuukauden näyttelyillä kussakin toimipaikassa.


Tätä näyttelyä on tukenut Suomen Valtion kuvataidetoimikunnan taiteen keskustoimikunta. Kiitos!Lisätietoa:

Joonas Vähäsöyrinki

+358 400 276 989

e.mail: joonas.vahasoyrinki@dnainternet.net


KOTISIVUT: www.joonasvahasoyrinki.com


Taiteilijatyöryhmä: www.tajua.com


_________________________________________________________________________________________________________________

                           THROUGH THE WINTER

                    15.3.- 15.6.2011

                      The Waiting Room, Clinica Medicodental Sinervo, Fuengirola.


                                 Joonas Vähäsöyrinki


Joonas Vähäsöyrinki's (b. 1973) private exhibition titledTHROUGH THE WINTERportrays the long subarctic winter. The dark and cold Polar night and the desire for light cause many Finns to spend their winters in warmer southern countries. In all its harshness, however, the cold northern winter with its meagre light is a beautiful time. The wintertime darkness and the overpowering light of the spring inspire the artist. The contrast is huge, and the increase of light is reflected in both nature and people. The paintings of the exhibition lead the viewer through the winter; from the first winter days to the dawn of spring.


Joonas Vähäsöyrinki, M.A.( Art and Design), lives in Oulunsalo in northern Finland. He works as a freelance artist and art teacher in Oulu. Vähäsöyrinki studied art in the Faculty of Art and Design, University of Lapland, Rovaniemi. He gained his Master's degree in1998. He also participated in the portrait painting course arranged by the I.E. Repin Institute of St. Petersburgh (St. Petersburg Academy of Arts) in Kotka in 2009.


Joonas Vähäsöyrinki was invited to present his work in the biennial TAITEILIJAT-2010 exhibition in Tampere, which is one of the most significant forums of modern art in Finland. Vähäsöyrinki is a candidate member of Finnish Painters´Union and a member of Oulu Artists' Association and one of the three members of the TAJUA group or artists. This group aims to contribute actively and systematically to Finnish and international art and to introduce art into new environmental contexts. For further information of the group, visit www.tajua.comARTISTIC ACTIVITY


Joonas Vähäsöyrinki paints, draws, engraves and designs. His works often combine several techniques of visual art. They are based on solid drawing enhanced by painting. Some of the works are three-dimensional, such as the relief-like engravings and paintings on wooden board shown in this exhibition.


The artist finds his motifs in nature, in the built environment and in people. His paintings convey his observational and emotional experiences of human life and nature.


For Vähäsöyrinki, light is an element for visual representation. He is inspired by light, shadow, rhythm, colour and atmosphere. He is interested in light and in the ambience generated by light. Light gives rise to shapes, surfaces, shadows and colours.


In painting human beings, the artist is intrigued by the challenge of portraying likeness as well as feelings and thoughts. His human themes often involve interpretation and symbolism. He has painted many formal portraits.


Vähäsöyrinki also paints vignettes about the everyday life of families and children. His works on children are often inspired by small everyday incidents, which give rise to the theme of the painting.THE WAITING ROOM EXHIBITION


The artist group TAJUA, which consists of Joonas Vähäsöyrinki, Tero Annanolli, Ulla Remes, and the developer of The Waiting Room concept, Managing Director Pekka Sinervo, have signed a long-term cooperative agreement, which aims to create an interface between business and art to promote human wellbeing. The purpose is to alleviate fears of dental appointments by encouraging people to concentrate on art.


Pekka and Anna Sinervo have been working for years on their The Waiting Room concept, which makes the dental clinic much more than an ordinary dental office: the waiting room becomes an open meeting place, a cultural space where pictures, words and music can meet, and where people can visit even without a dental appointment. Each of the TAJUA artists will have a three-month exhibition in each dental centre.


This exhibition was sponsored by the Arts Council of Finland. Thank you!